KUNDER
Referensuppdrag
Ledningsgrupp
Varför använda Interim Management
Introduktion till Interim Management
Intresserad av våra tjänster
Vanliga frågor/FAQ

KANDIDATER
Arbeta som Interimchef

 

 
    

Kort introduktion till Interim Management

Den ökande efterfrågan på chefer vilka arbetar genom konceptet Interim Management drivs av ett behov hos organisationer att kunna genomföra professionella rekryteringar på kort tid. Både till temporära projektbefattningar och befattningar i linjen där uppdraget löper tillsvidare utan någon bortre gräns. Andra drivkrafter är behovet av att över tid kunna byta kompetensprofil utan negativa processer, behovet av att kunna attrahera personer med kvalifikationer som inte kan matchas annars och behovet av att tillföra ny kompetens oavsett geografisk stationering. Under de senaste åren har intresset ökat markant både hos organisationer för att använda konceptet med Interimschefer men också hos kvalificerade chefer att vilja ingå i en kandidatbank.

Att ha tillgång till chefer på Interim management kontrakt som en del av strategin inom Human Resources möjliggör en ökning av organisationens flexibilitet och förmåga att nå sina mål. Genom Interim Management finns alltid en kvalificerad person på plats.

Läs mer...                                                                                Home

Interim Management International AB,
Vasagatan 36
11120 Stockholm
Tfn: 0708-175102
info@interim.se

Grundat 1989