KUNDER
Referensuppdrag
Kontaktpersoner
Varför använda Interim Management
Introduktion till Interim Management
Intresserad av våra tjänster
Vanliga frågor/FAQ

KANDIDATER
Arbeta som Interimchef

 

 
    

Varför använda vår Interim  Management Service?

Flexibla chefer som är redo att starta inom 10 dagar efter eller snabbare om så behövs med minimala rekryterings- och uppsägningsformaliteter.

Insiktsfulla chefer som skapar snabba resultat. Interimchefer är erfarna och kompetenta för jobbet. De fokuserar på resultat. Interimchefen tillför expertkunskap och ny insikt.

Interim Management är en kostnadseffektiv lösning. Kunden betalar endast för arbetade dagar. Det finns inga extra kostnader för klienten som sociala avgifter och pensionsförsäkring, sjukdom och sjukförsäkring, rekryteringskostnad eller uppsägningskostnader.

Interim Management ger energi. En Interimchef tillför ett erfaret och externt bedömningssätt, överför kunskap och erfarenhet.

Professionella chefer med utomordentliga projektledarkunskaper och ett objektivt synsätt.

Förändringar kan bli implementerade och organisationsluckor kan bli åtgärdade. Projekt blir uträttade. En Interimchef utvecklar mer än bara rekommendationer, han eller hon tar fullt ansvar för att det blir implementerat.

Förbättrar fokus. Klara definitioner för viktiga milstenar, kontinuerliga uppdateringsrapporter och mätning av resultat.

Stödjande nätverk. För att säkerställa framgång genomförs uppdragen genom professionella och överkvalificerade Interimchefer vilka också har support i de nätverk som finns inom Interim Management på kontoren i de nordiska länderna.

                                                                                           Home

Interim Management International AB,
Vasagatan 36
11120 Stockholm
Tfn: 0708-175102
info@interim.se

Grundat 1989